Επικοινωνία

 e-mail: info@kypseli.com.gr

 tel: +3028210 90017

 https://www.facebook.com/Kypseli-313132618712399

 https://www.instagram.com/kypseli_watches/

whatsUp: +306932310608